توضیحات

نخود گل دستچین شور

 

 

سایر محصولات نخود در فروشگاه آجیلنو حسینی:

نخود دو آتشه دستچین بی نمک

نخود دو آتشه دستچین شور

نخود گل دستچین بی نمک

نخود کاکائو

آرد نخود