توضیحات

خلال پسته

 

دارای انس مناسب

نگهداری در جای خشک و خنک

بهترین زمان مصرف ۱۵ روز می باشد

محصول رفسنجان و کرمان می باشد