توضیحات

خلال بادام زمینی

 

بعلت داشتن چربی زیاد این محصول از نگهداری در جای گرم خودداری کنید. بهترین زمان مصرف در شش ماه اول سال ۱۰ روز و در شش ماه دوم سال ۲۰ روز می باشد.