توضیحات

آفتابگردان ممتاز روغنی برشته

 

 

سایر انواع تخمه در فروشگاه آجیلنو حسینی:

 

 

تخمه آفتابگردان برشته
تخمه آفتابگردان خال نمک
تخمه آفتابگردان خام
تخمه آفتابگردان شمشیری برشته
تخمه آفتابگردان گلپر
تخمه آفتابگردان لوکس برشته
تخمه آفتابگردان لوکس برشته روغنی

آفتابگردان فلفلیblanched
آفتابگردان گلپر Blanched
آفتابگردان سرکهBlanched
آفتابگردان نمکی Blanched

تخمه ژاپنی گلپر
تخمه ژاپنی لوکس
تخمه ژاپنی ممتاز

تخمه کدو ریز برشته
تخمه کدو گوشتی ایرانی برشته
تخمه کدو گوشتی برشته
تخمه کدو گوشتی تنوری
کدو گوشتی ایرانی تنوری
کدو گوشتی برشته

مغز آفتابگردان برشته
مغز آفتابگردان خام

تخمه هندوانه برشته
تخمه هندوانه تنوری
تخمه هندوانه گلپر