توضیحات

آجیل B

 

شامل:

مغز بادام زمینی ریز برشته,

پسته فندقی ممتاز برشته,

فندق ایرانی برشته،

مغز بادام درختی ایرانی برشته ,

کدو گوشتی ممتاز برشته,

ژاپنی ممتاز برشته