توضیحات

آجیل تنوری

شامل:

پسته احمد آقایی تنوری,

مغز بادام تنوری,

مغز بادام هندی تنوری,

مغز فندق تنوری

 

 

سایر انواع آجیل در فروشگاه آجیلنو حسینی:

آجیل B

آجیل مغز

آجیل مغز تنوری

آجیل ممتاز